Zend Framework 2 config and classmaps

Binnen Zend Framework 2 werk je met heel veel config files die via autoloaders worden geladen. Dit maakt het bijzonder prettig modulair werken maar geeft in productie snel een flinke load. Nu kun je eenvoudig de caching hiervan configureren voor betere performance in productie.

Application.config.php

Ik heb ervoor gekozen te werken met een application_env (zoals ik dat gewend was in Zend Framework 1) om environment gebonden configuraties toe te passen. Globaal ziet mijn config er zo uit (als het gaat om caching en de environment);

$env = getenv('APPLICATION_ENV') ?: 'production';

$array = array(
  'modules' => array(
    'Application',
  ),
  'module_listener_options' => array(
    'module_paths' => array(
      './module',
      './vendor',
    ),
    'config_glob_paths' => array(
      'config/autoload/{,*.}{global,' . $env . '}.php',
    ),
    'cache_dir' => __DIR__ . '/../data/cache/modulecache',
    'config_cache_enabled' => true,
    'config_cache_key' => $env,
    'module_map_cache_enabled' => true,
    'module_map_cache_key' => $env,
  ),
);

if('development' == $env) {
  $array['module_listener_options']['module_map_cache_enabled'] = false;
  $array['module_listener_options']['config_cache_enabled'] = false;
  array_unshift($array['modules'], 'Whoops');
  array_push($array['modules'], 'BjyProfiler', 'ZendDeveloperTools');
}

return $array;

Dat laatste stukje is beetje een iets minder mooie maar effectieve oplossing om mijn development-omgeving gebonden tools (ZendDeveloperTools, BjyProfiler & Whoops) te laden en de caching, die by default op true staat, uit te zetten. In acceptatie, productie en welke environment dan ook werkt alles wel conform de reguliere config. Dus caching aan en een enviroment-based key.

Autoload_classmap.php

Wel een leuke performance toevoeging. Classmaps die met autoload meekomen zodat Zend niet alles overal hoeft te zoeken. Je kunt ze eenvoudig via de commandline genereren met de, met ZF2 meegeleverde, classmap_generator.php. Deze staat uiteindelijk in de root van je module dus bijv. in dit geval /task/autoload_classmap.php

In je Module.php zet je dan het volgende neer om deze classmap te laden;

  /**
   * @return array
   */
  public function getAutoloaderConfig()
  {
    return array(
      'Zend\Loader\ClassMapAutoloader' => array(
        __DIR__ . '/autoload_classmap.php',
      ),
    );
  }

De autoload_classmap.php ziet er ongeveer zo uit (hangt er af van je module, in dit geval ‘task’);

// Generated by ZF2's ./bin/classmap_generator.php
return array(
 'Task\Task'                  => __DIR__ . '/Task.php',
 'Task\Controller\TaskAdminController'    => __DIR__ . '/src/Task/Controller/TaskAdminController.php',
 'Task\Entity\TaskAdminEntity'        => __DIR__ . '/src/Task/Entity/TaskAdminEntity.php',
 'Task\Form\TaskAdminForm'          => __DIR__ . '/src/Task/Form/TaskAdminForm.php',
 'Task\InputFilter\TaskInputFilter'     => __DIR__ . '/src/Task/InputFilter/TaskInputFilter.php',
 'Task\Model\TaskAdminModel'         => __DIR__ . '/src/Task/Model/TaskAdminModel.php',
 'Task\Service\TaskAdminService'       => __DIR__ . '/src/Task/Service/TaskAdminService.php',
);